Wednesday, 24 January 2018

HUKUM MAIN CATUR


Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai permainan catur. Ada ulama mengatakan haram dan setengahnya pula mengatakan harus.

Pendapat mengharuskan permainan catur termasuklah Dr Yusuf al-Qardawai. Pendapat Dr. Yusuf Al-Qordhawi dalam kitab Halal dan Haram seperti berikut: “Di antara permainan yang sudah terkenal ialah catur. Para ahli fiqh berbeza pendapat tentang hukumnya, antara harus, makruh dan haram.

Mereka yang mengharamkan beralasan dengan beberapa hadis Nabi SAW. Namun para pengkritik dan penyelidiknya menolak dan membatalkannya. Mereka menegaskan, bahwa permainan catur hanya mulai tumbuh di zaman sahabat. Oleh kerana itu setiap hadis yang menerangkan tentang catur di zaman Nabi adalah hadis-hadis batil (daif).

Para sahabat sendiri berbeza dalam memandang masalah catur ini. Ibnu Umar menganggapnya sama dengan dadu. Sedang Ali memandangnya sama dengan judi. (Mungkin yang dimaksud, iaitu apabila diiringi dengan judi). Sementara ada juga yang berpendapat makruh.

Dan di antara sahabat dan tabiin ada juga yang menganggapnya harus. Di antara mereka itu ialah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin Urwah, Said bin Musayyib dan Said bin Jubair.

Sesungguhnya majoriti ulama hari ini berpendapat bermain catur adalah harus.  Ini memandangkan catur dilihat dapat membantu melatih kecerdasan minda dan strategi.

No comments:

Post a Comment